2014. július 26.

Tanulj meg megbocsátani és teremts vele egy új világot


Mindannyian tanulunk, ez a földi létünk oka és célja, minden a szeretethez köthető, vagyis mindannyian szeretni tanulunk, miként lehet egyre jobban, mélyebben és erősebben szeretni. 


Mivel mindenki tanuló, nincs olyan ember, akinek ne járna megbocsátás, és ez önmagunkra ugyanúgy vonatkozik. Hibáznunk kell ahhoz, hogy fejlődhessünk és tanuljunk, nevezhetjük ezeket elrugaszkodási lehetőségeknek az egyre boldogabb, jelenben töltött pillanatokból álló jövő felé.

Mélyen belül békére vágyunk, de mindig érnek bennünket újabb csalódások, fájdalmak, sérelmek, amelyek kibillentenek, a legfontosabb viszont ezek megértése és elengedése, megtanulni megengedni nekik, hogy átsuhanjanak rajtunk, anélkül, hogy elnyomnánk azokat magunkban.

Csalódni akkor lehet, ha elvárások élnek bennünk és nem elfogadások.

Minden értünk van, így a csalódásaink is fejlődésünket szolgálják, hasznunkra fordíthatóak.
Az Élet-pofonok és "rossz" döntések juttatnak el a megértésig és a felismerésekhez, ezáltal egyfajta oldódáshoz, gyógyulásához is.

Azt hiszem, amíg nem tanulunk meg megbocsátani, időnként át leszünk verve, meg leszünk bántva, alázva és csalódunk, hiszen a tanítás is addig tér vissza, amíg szükséges a lecke.

Folyamatosan változó, kavargó és növekvő energia-világmindenségünkben folyamatos ütközések, találkozások történnek, ahogy mi is folyamatosan ütközünk..."csiszolódó gyémántokként".

 

Az energia nem vész el, csak átalakul, és tudjuk, hogy gondolataink teremtő ereje hatalmas, "emberi" ésszel szinte felmérhetetlen, épp ezért sem táplálhatunk magunkban dühöt, irigységet, sértettséget, bűntudatot, gőgöt, haragot senki és semmi iránt, bármekkora igazságtalanság is ért minket, és vegyük észre az e szavakban és érzésekben rejtőző egót, hiszen gőg, harag, stb..az egó jellemzői és képződményei. Mind félelemből erednek, a félelem pedig a szeretettől való elválasztottság állapota, annak elfelejtése.
Amikor az egó tombol, elnyomja a szeretni tudást. Elfeledteti.

Nem engedhetjük meg magunknak ezeknek az érzéseknek az őrizgetését, mert saját közeli és tágabb világunkat mérgezzük vele, és ilyen rezgésben, energiaminőségben született további hasonló eredményeket teremtünk, eseményeket vonzunk és majd panaszkodunk, hogy milyen szerencsétlenek vagyunk.
Magunkért tegyük meg, hogy elengedjük ezeket az érzéseket, mert csak mi magunk vagyunk rá képesek! Ha megtesszük magunkért, létrehoztuk békénket, aranykorunkat, életünket egy új Földön, hiszen mindenre és mindenkire hatással vagyunk ebben végtelen energiahálózatban.


Nem a tettet kell megbocsátani, volt és kész, bármilyen is volt, amúgy is milyen mérce alapján ítélkeznénk. A másik félnek bocsássunk meg, és magunkat is oldozzuk fel azzal, hogy elhatározzuk, nem cipeljük tovább teherként. Lássunk át a felvett maszkon, egón, homályon és lássuk a másikban is élő, tanuló és szeretni vágyó lelket.

Mennyi lehúzó energia alól szabadítjuk fel őt megbocsátásunkkal, magunkról nem is beszélve!
Egy új világ érkezik meg a szívbe, ha elengedjük ezeket a korlátozó érzéseket. Nincs ott helyük, bár mi teremtettük, nem tudtuk, hogy fontos éteri üzenetek.

Talán idejétmúlt, ha már egyre jobban feszít belül.

Egyszerűen lélegezd ki hosszan...mélyen.
Egyre erőteljesebben érzem a légzés fontosságát. Arra gyanakszom, hogy varázslényünk egyik legfőbb varázseszköze. Energetikai értelemben is.

Szeretni tanulunk, vagyis valamiféle szeretetforrás felé közeledünk. Szerintem ez a szeretetforrás, a MINDEN forrása, a legfőbb és maga a Mindenség.

Ahogy az univerzum minden sejtjét, atomját áthajtja ugyanazon egy valami...egy bizonyos energia, amit neveztek már isteni részecskének is, úgy minket is ez hat át és ez alkot, épít fel.

Ez az energia Minden és Minden ebből az energiából van, ez alapján pedig minden szeretet..akkor valószínűleg még ez a szék is, amin ülök...

Fura ezen elgondolkodni, de azért is jó, mert edzi a képzelőerőt, ébresztgeti ősi emlékeinket. Valójában erre az érzésre= energiára tanulunk emlékezni.

Napjainkban is egyre többen emlékeznek és egyre mélyebben...ezért a globálisan növekvő tudatosság, az emlékezők száma és ereje, ezért erősödik a Földön a szeretet, a szeretni tudás képességének növekedésével, önmagunk megismerésével. Ezért is a sok "gyémánt-csiszoló" folyamat, ami a többség számára még káosznak tűnhet.A megbocsátás feltételez egy lépést a szeretni tudás végtelen lépcsőjén felfelé és egyben egy lépés a boldogabb élethez is.

Embertársaink jól kitalált résztvevői a játéknak, tanítómestereink egytől egyig...tükörvilág-harcosok ők is, ahogy mi is. Szeretet harcosok.

Minden úgy van jól, ahogy van. A színfalak mögött megtalálható a mindent átható rend.

A szeretet is feltételezi a rendet, ezáltal az elfogadást is.

A minden elfogadása nem jelenti azt, hogy ülünk a babérjainkon, vagy elnyomva beletörődünk gyötrő körülményekbe, esetleg sajnáljuk csendben magunkat, azt jelenti, hogy nem feledkeztünk meg a véletlenek álarcában munkálkodó bölcs és tanító erő létéről, hogy bátrak vagyunk, és szembe merünk nézni az elénk kerülő tükrökkel, általuk önmagunk mélységeivel, és azt is jelenti, hogy képesek vagyunk mindennek meglátni a pozitív oldalát, mert előtte a gondolatot szeretetben fürdettük meg, ezáltal érzéseinket is áthatja.

Minden ami nem szeretet, az az attól való elválasztottság, vagyis a szeretet elfelejtése, önkéntes elzáródás a "forrástól". Figyeld meg, mi az ami kibillent, feldühít, mert ott van a lecke elásva.

Ha kitartóan oldozgatod őket, azt veszed észre, hogy mindig egyre magasabban szárnyalsz.

Rengeteg oldoznivalónk és megbocsátanivalónk van, mert nem csak ennek az életnek a nyomait hordozzuk, hanem sok más élet nyomai is felszínre kerülnek, minél jobban visszatérnek "emlékeink" a tisztulásnak köszönhetően.

Más ez az emlékezés, különös és összetett.
Valahogy a szívünkkel tesszük. Valamiféle - ahogy én nevezem -  összinfócsomagként érkezik a szívbe, aminek bontogatásához nagyon hasznosak a meditatív, álmodozós, bambulós, kikapcsolós percek.

A felsőbb énünkkel való egyre szorosabb kapcsolat során egyre inkább tapasztalhatóvá válik, hogy a szavak mennyire korlátoltak, mennyire kevesek. Rengeteg energiát igényelnek, mire ezeket a villámsebességű és egyre hatalmasabb univerzális infócsomagokat megpróbáljuk szavakba sűríteni.
Az emlékezés zajlik és minden a maga idejében jön elő.
Mindig az aktuálisan megmutatkozni és tisztulni vágyó részünkre érdemes koncentrálni.


Értelmetlen lenne nem megbocsátani, hiszen a harag, bánat, düh, stb. nem létező érzések a szeretet forrásában, ezáltal a mindenség sejtjeiben sem létezhetnek...akkor a valóságban? Ott csak szeretet van, a többi csak "elfeledett emlék", önkéntes szívbilincs.

Ha egy filmet néznénk, tudnánk, hogy a színészek csak eljátsszák szerepüket.

Tekintsünk magasabbról életünkre és idézzük fel szívünkkel, hogy mi is színészek vagyunk és ugyanezt tesszük. A szereteten túl minden más csak a díszlet és a jelmezek összjátéka.

A fájdalom is csak egy tükör, az okozója pedig egy tanító, aki egyben a szeretet tanulója is, épp mint mi. Ne felejtsünk el emlékezni erre.

"Amikor nem szeretsz, épp a lényegre nem emlékszel.

 

Írta: Dr. Daisy Si
Megjelent: Szabadon Ébredők


Ennek a cikknek a tartalma, szerzői jogvédelem alatt áll. Másolása, vagy másik weboldalon való publikálása csak a szerző előzetes írásbeli engedélyével lehetséges!

2014. július 22.

A legnagyobb tanítónk a párkapcsolat


A párkapcsolattól a legtöbben szerelmet, szexet, kalandot, házasságot, lelki békét vagy valami hasonlót várnak. Pedig két ember meghitt viszonya, szoros együttélése a legkomolyabb spirituális tanulási lehetőség lehet, ha megengedjük – és ha tudunk élni vele. Miért olyan nehéz jól működő kapcsolatot kialakítani és fenntartani?


Rüdiger Dahlke fogalmazta meg nagyon világosan, hogy a szeretet és a gyűlölet valójában ugyanannak a dolognak csupán két aspektusa. „Szeretetet érzünk a másik iránt, ha árnyékvilágunknak (vagyis még nem tudatosított személyiségrészünknek) arra a rétegére reflektál, amelyet szívesen tudatosítanánk, mert tetszetős számunkra, elfogadjuk, szimpatikusnak ítéljük meg. Gyűlöletet érzünk ugyanezen személy iránt, ha lényünk olyan mély rétegére reflektál, amellyet (még) nem akarunk önmagunkban találkozni.” Ez gyakori forgatókönyv a párkapcsolatokban.

Az elején szép és jó minden,

idealizáljuk a társunkat és mindketten a fellegekben járunk, aztán ahogy elcsendesednek a szenvedélyek és kezdjük egymást megismerni, elkezdünk figyelni az eddig észre sem vett bosszantó, kicsinyes vagy negatívnak tartott tulajdonságokra, amelyektől természetesen a másik fél sem mentes. Az első reakció a rózsaszín köd elmúltával felettébb gyakran a szakítás lesz, hogy aztán a következő partnerrel ott folytassuk, ahol az előzővel abbahagytuk. Jó esetben néhány elfogyasztott társ vagy szerető után rájövünk, hogy nem mindig a másik a hibás, megtanulunk alkalmazkodni amellett, hogy a saját igényeinket is tudjuk közvetíteni és szépen lassan megérünk egy tartalmas, bensőséges, közös célokra épülő, szeretetteljes összetartozásra. Addig azonban sokszor fájdalmasan rögös az út, és a könnyek gyakran elhomályosítják azt az igazságot, amit önmagunkról tanulhatunk meg egy párkapcsolatból.

Se veled, se nélküled


Amikor a szeretet összekötő ereje ugyanolyan erős a kapcsolatban, mint a gyűlölet szétszakító ereje, máris benne találjuk magunkat egy se veled, se nélküled-típusú viszonyban, amiben kellő önismeret és fejlődési vágy nélkül meg is rekedhetünk, ugyanazokat a köröket futva újra meg újra. Talán eljön az a pont, amikor a bántás mennyisége jóval túlhaladja az egymásnak okozott öröm mennyiségét, a sérelmek valóságosabbnak tűnnek, mint a szeretet, és a két szív végleg bezárul, magába zárva a fájdalmakat, a bűntudatot és a szeretetlenséget is.
 
Pedig lehetne másképp is, ha képesek lennénk tudatosítani, hogy egy kapcsolat nem akkor „jó”, ha minden jó és tökéletes benne. Az „éltek boldogan, amíg meg nem haltak” típusú illúziókkal érdemes mielőbb leszámolni. Habár ezt a cukormázas tündérmesét táplálják a kollektív tudatban napjaink individualizációs törekvései és „eldobható” szemlélete is.
A kapcsolat tanító jellege nemcsak abból adódik, hogy benne megtanulunk alkalmazkodni, a társunk igényeit olykor puszta szeretetből a sajátjaink elé helyezni, gondoskodni valakiről, esetleg közösen dolgozni a céljainkért. Ez is nagyon fontos, ám ennél nagyon gyakran többről van szó, a tükröződés elvéről, ami a párkapcsolat legnagyobb előnye is egyben.

A tükröződés elve

Hány olyan embert tudnál felsorolni az eddigi életedből, akit kifejezetten bosszantónak találtál és akár az őrületbe kergetett valamivel? Elgondolkodtál már azon, X.Y. miért idegesít annyira valamelyik bagatell tulajdonságával? Sajnos, a miértre a válasz nagyon egyszerű: nagy valószínűséggel azért, mert az adott tulajdonság benned is megvan, csak éppen jó mélyre elásva, vagyis nem veszel róla tudomást, a másikban viszont napnál világosabban meglátod. Minden helyzet és egyúttal minden ember is csupán a bennünk lévő minőségeket tükrözi vissza – valamilyen módon. A párkapcsolat intim területe természetesen a legintenzívebb terep ehhez.


A kapcsolati problémák megoldása nagyon-nagyon leegyszerűsítve: gondold végig, mi idegesít a másikban és tarts kíméletlen önvizsgálatot – vajon rád hol és mennyiben igaz az, amit a másikban annyira ellenszenvesnek tartasz? Nem kell egy-egy megfeleléseket keresni, mert gyakran ennél kicsit árnyaltabb a helyzet – a tükrök is torzítanak ugyanis. De ha megtanulod önmagadat elfogadni azzal a tulajdonsággal, amit a másik mutatott meg neked a saját jellemén keresztül, akkor egyértelmű: a másikban sem fog már idegesíteni. A tükröződés elvét használva végigjárhatjátok egymás és a saját személyiségetek térképét, és egyre mélyebben megérthetitek a saját jellemeteket, mozgatórugóitokat, tévedéseiteket és azokat a pontokat, amelyeket érdemes lenne fejleszteni. Ennek révén egymás elfogadása is sokkal könnyebbé válik, és egyre nagyobb fokú harmóniát és örömet tudtok megélni a kapcsolatban. Igen, mindez nagyon szép és jó, egészen addig, amíg higgadtan és nyugodtan tudjátok ezt végezni – de ez általában nem így történik, hiszen mély érzelmeket és mintákat érintenek meg a párkapcsolati játszmák és tükröződések.

És akkor beszól az ego

A fenti önismereti „játék” naná, hogy az esetek nagy hányadában szinte vérre megy, de minimum tányérok törnek közben – emberek vagyunk, szinte lehetetlen ezt veszekedés, egózás nélkül csinálni. De azért érdemes törekedni rá. Vagyis jó, ha előre számolunk azzal, hogy a személyiségünknek a drámafüggő része, a másoktól való elkülönültségen viruló, a fájdalomból, veszekedésből, duzzogásból, haragszomrádból energiát nyerő ego elég hamar beszáll a játékba, sőt, irányítói szerepre fog törni. Időbe telik felismerni, amikor már rég nem mi veszekszünk, „csak” az egóink esnek egymásnak – pontosan tudjuk a szívünk mélyén, hogy felesleges a hiszti, a vádaskodás, de azért titkon örömünket leljük még a kisded játékainkban.
Mi segíthet ilyenkor? A tudatosság, a tudatos figyelem, a tiszta szándék, amelyek révén felismered, hogy játékban vagy. Mihelyt ez megtörténik, rájössz, hogy már nem is olyan komoly az a vád, amit a társad fejére olvastál, például hogy miért nem teszi rá a kupakot a fogkrémre, vagy hogy miért tette ezt és ezt. Mihelyt képes vagy annyira kívülről figyelni magadat, hogy észre tudod venni ezt az ismétlődő folyamatot, onnantól könnyebb lesz kiszállni a játékból vagy éppen be se szállni. Az egós játszmákat a tettenéréssel és a tudatos odafigyeléssel lehet elkezdeni megszüntetni. Arról nincs adat, hogy végleg le lehet-e tenni mindezt, bár Buddha vagy Jézus talán tudna erről mondani valamit.


Játszmák, minták, programok

A játszmáink megfigyelése sokat hozzáadhat a saját önismeretünk mélyítéséhez. Felfedezhetjük benne a családunkban esetleg generációk óta újra és újra lejátszott forgatókönyveket például az elhagyásról, a hűtlenségről, a féltékenységről, a titkos viszonyokról, az eltitkolt érzelmekről, az áldozat-agresszor játszmákról és még sorolhatnánk. Hordozhatunk számtalan ilyen programszerűen ismétlődő mintát előző életekből és hatással lehetnek ránk mások játszmái, mintái is a környezetünkből. Ezek között vannak olyan helyzetek, amelyeket a lelkünk minden ítélkezés nélkül egyszerűen csak meg akar élni: tapasztalatot akar szerezni arról, milyen megcsaltnak érezni magunkat vagy éppen milyen valaki mást megcsalni. A húsba vágó érzelmek megélése igen komoly tanulást jelent a lélek számára, és annál előbb megtanuljuk a leckét, minél inkább átengedjük magunkon a helyzet fájdalmát.
Amikor ellenállunk a nehéz helyzetekből eredő tapasztalatnak, és a fájdalmas élményeket inkább elnyomjuk, akkor a saját utunkat lassítjuk le. Rengeteg olyan élményünk lehet, amelyre nincsenek és nem is kellenek szavak, amelyeket felesleges még megérteni is, mert az érzés, az átélés, a tapasztalat számít. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nyugodtan sutba dobhatjuk az erkölcsi elveinket és mostantól úgymond mindent szabad, vagy, hogy ne is próbáljuk meg értelmezni a kapcsolatainkat. Ehelyett érdemes magunkba nézve feltenni a kérdést, hogy mire akar megtanítani az a kínos szituáció, amiben benne vagyok. Milyen bölcsességet tartogat számomra, hogyan lettem több általa? Milyen ismétlődő mintákat veszek észre a kapcsolataimban és ezek vajon honnan erednek? Milyen gondolati és érzelmi mintákat táplálok önmagamban, amelyek lehetővé tették számomra, hogy éppen azt a nehéz helyzetet tapasztaljam meg (hogy megint elhagytak, hogy ez a kapcsolatom sem működik stb.)?

Önmagunk meggyógyítása

Ahogy ezeket a mintákat felderítjük a lényünk mélyebb rétegeiben, úgy kezdődik meg a gyógyulásuk, az átalakulásuk. Vannak olyan egyszerűbb hiedelmeink, amelyeket pusztán a megértéssel, a gondolatainkkal rövid idő alatt át tudunk formálni. Akadnak makacsabbak is, amelyeket tudatos odafigyeléssel tudunk finomítani és átalakításuk, meggyógyításuk hosszabb időt vesz igénybe, és persze olyanok is, amelyeket végül inkább elfogadunk békében és szeretettel. Ma már számtalan módszer létezik a gondolataink áthangolásához, az érzelmeink meggyógyításához, a hitrendszereink átformálásához – találjuk meg azt, ami nekünk működik és közelebb visz önmagunkhoz, saját egyéni lényünk elfogadásához és szeretetéhez. Minél inkább elfogadjuk és szeretjük önmagunkat, annál könnyebb lesz mindezt mással is megtenni.

Forrás:
Életszépítők ( http://eletszepitok.hu/a-legnagyobb-tanitonk-a-parkapcsolat/#.U8waNLE6hwG )

2014. július 14.

Lelked csak arra várLelked csak arra vár, hogy visszatalálj hozzá.

Hallgatva gondolataidat, néha eltörölné azokat,
s azt kérné: hallgass!
Néha elzavarja a felhőket, hogy lásd azt a Fényt,
ami Te magad is vagy.Amikor úgy rohansz, hogy követni is alig tud,
nem segíthet félretenni azokat az utadba kerülő akadályokat,
amelyekben majd megbotlasz.

Mikor szomorúan bámulod az esőt az ablakon át,
jeleket küld: villámokat,
égi tüzijátékkal ünneplésre hív,
hiszen véget ért egy újabb felvonás,
s te most egy újabb önmagaddá válhatsz,
újabb lehetőségekkel,
újabb alkotásokkal,
újabb valóságokkal.Amikor végre csendben talál,
táncra hív,
hogy emlékeztetőül a füledbe súghassa:
SZERETLEK.

Írta: Daisy

Kép forrása: FantasyPicturesWorld

Ennek a cikknek a tartalma, szerzői jogvédelem alatt áll.