2014. június 17.

Az energiajátszmák fajtái avagy miféle nevelést kaptunk?

Amíg az ember kevésnek érzi saját energiáját, addig igyekszik mások fölött uralkodni, hogy az emberi kommunikációban áramló energiát megszerezze magának.   

Egyik korábbi írásomban volt erről szó. A cikk ide kattintva érhető el: Nekem általában mindig igazam van! A konfliktusok valódi okai

Létezik egy másfajta energiaforrás, amivel igazából addig nem tudunk összekapcsolódni, amíg meg nem értjük, hogy egyénenként milyen módszert használunk a mások feletti uralom megszerzésére, és fel nem hagyunk a használatával. Valahányszor visszatérünk ehhez a beidegződésünkhöz, mindannyiszor leválasztjuk magunkat arról a bizonyos másik energiaforrásról, Felsőbb Énünkről, lelkünkről, az univerzumról, tudatunkról, Istenről, stb...nevezzük úgy, ahogy szimpatikus.Ismerjük fel saját uralkodási módszerünket 

Nem könnyű megszabadulni ettől a szokástól, hiszen eleinte mindig tudattalanul működik. Elhagyni csak úgy lehet, ha előbb teljesen beemeljük a tudat szintjére. Megtisztulás folyamata mindannyiónk számára az, ha saját, személyes hatalmi drámánkat, energiaszerzési módszerünket tökéletesen felszínre hozzuk a tudatunkban és a későbbiekben próbáljuk folyamatosan nyakon csípni. Nem lehetséges továbblépni, amíg nem nézünk szembe önmagunkkal, és talán nincs is ennél nehezebb. Ki tudja, talán eljött az ideje nekilátni.


Visszatekintés a múltba

A mások fölötti uralom módszere mindegyikünk számára azonos azzal, amit gyerekkorban használtunk, ha magunkra akartuk vonni a figyelmet, azaz magunk felé akartuk irányítani az energiát. Mindannyian ennél a módszernél rekedtünk meg, ezt a jelenetet ismételgetjük újra és újra, anélkül, hogy tudomásunk lenne róla.

Mindenkinek vissza kell térnie a múltjába, a gyerekkorba, a családhoz, spirituális szempontból kell újraértelmeznie gyermekkori élményeit, hogy felkutathassuk, hogyan alakult ki ez a szokás és kiderüljön, kik is vagyunk valójában. Hozzátartozóink szintén játszották a saját drámájukat, energiát próbáltak kinyerni belőlünk, gyerekekből, nekünk pedig ki kellett alakítanunk saját stratégiánkat az energia visszaszerzésére, hiszen saját drámánkat mindig a családtagokhoz fűződő kapcsolatainkban fejlesztjük ki.


Hatalmi drámák típusai

Egyesek különböző helyzetekben különböző szerepeket vesznek fel, de mindenkinek megvan a maga uralkodó típusa, amit újra és újra elismétel.

Általános igazság, hogy vagy agresszívan igyekszik az ember energiát szerezni, közvetlenül kényszerítve a többieket arra, hogy figyeljenek rá, vagy passzívan, mások együttérzésére vagy kíváncsiságára alapozva próbálja magára felhívni a figyelmet. 

Mindenki drámája elhelyezhető egy agresszivitási skálán, ami a passzivitásig terjed. Ennek sorrendje: 
megfélemlítő (agresszív) vallató (finomabb agresszió)  - zárkózott (kevésbé passzív) szegény én (passzív)


1.  „Vallató” szülők gyermekei: a zárkózottak

 

A folyton kritizáló szülők gyermekei ők, akiket folyamatosan kérdezgettek és folyamatosan találtak is hibákat  a feleleteikben, ezért a gyermek egy idő után megtanult hallgatni és igyekezett nem mondani semmit saját védelme érdekében, más szóval zárkózott és távolságtartó lett. Ha megszólal, igyekszik mondanivalóját úgy fogalmazni, hogy fölkeltse vele szülei figyelmét, de annyit ne áruljon el, hogy abba bele lehessen kötni.

A vallató típusú emberek állandóan nyüzsögnek, kérdezősködnek, kérdések által hatolnak be mások világába, azzal a határozott céllal, hogy ott valami hibát fedezzenek fel. Ha megtalálták, bírálat alá veszik az illető életének ezen mozzanatát. Sikeres stratégia esetén, azaz ha sikerült a másik személyt is bevonni a drámába, az illető egyszer csak azon kapja magát, hogy félszeggé teszi a vallató, odafigyel arra, amit a vallató tesz vagy gondol, és iparkodik, nehogy olyasmit kövessen, amit a vallató kifogásolhat. Ez már lelki alávetettség, hiszen a vallató véleményéhez mérve ítélte meg önmagát és a vallató ebből meríti az energiát, amire szüksége van. A vallatókra a finomabb agresszió alkalmazása jellemző, aláássák a másik önbizalmát a folyamatos hibakereséssel.

2. „Zárkózottak” hozzák létre a vallatókat

A zárkózottak, a visszahúzódó, magányos, titokzatos emberek, épp ezekkel a tulajdonságokkal igyekeznek uralmat szerezni mások fölött, ellenőrzésük alatt akarják tartani a helyzetet, hogy maguk felé irányítsák az energiát. Megvan erre a saját kis tudati drámájuk: visszahúzódnak, talányosnak mutatják magukat, mintha titkolnának valamit. Önmagukkal elhitetik, hogy csupán óvatosak, de valójában abban reménykednek, hogy valakit sikerül becsalogatniuk ebbe a játszmába, sikerül kíváncsivá tenniük aziránt, hogy mi is a helyzet velük. Ha ez bekövetkezik, távolságtartóak és rejtélyesek maradnak, és ezáltal arra kényszerítik az érdeklődőt, hogy küszködjön, tegyen erőfeszítéseket az érzéseik felderítésére. Aki ezt megteszi, az maga felé fordítja a másik fél teljes figyelmét, azaz magára irányítja az energiát. Minél tovább képesek fenntartani az érdeklődést, annál több energiához jutnak.

A zárkózottak hozzák létre a vallatókat, a vallatók pedig zárkózottá teszik az embert. A megfélemlítők hozzák létre a szegény én-eket, vagy pedig ha ez nem sikerül, az újabb megfélemlítőket.3. „Szegény én”

Ez a típus gyakran emlegeti fel, hogy milyen rossz az élete, milyen szörnyűségek történnek vele, esetleg utalnak arra is, hogy mindezért mi vagyunk a felelősek, és érzékeltetik, hogy ha nem vagyunk hajlandóak segíteni, akkor ezek a szörnyűségek tovább folytatódnak. Az ilyen emberek a lehető legpasszívabb szinten igyekeznek manipulálni. 

Talán nem ismeretlen senki számára az olyan emberekkel való találkozás érzése- élménye, akik bűntudatot ébresztenek, ha a közelükben tartózkodunk, pedig jól tudjuk, hogy erre semmi okunk. Belekeveredtünk a szegény én drámájába, hiszen minden, amit az ilyen ember mond vagy tesz, olyan érzést kelt, mintha védekezni kellene az önvád ellen, amiért nem teszünk eleget az illető érdekében, ezért már a puszta jelenléte miatt is bűntudatot érzünk.

Azok a zárkózottá vált gyermekek, akinek esetleg még a testi épségük miatt is kellett aggódniuk, könnyen megrekednek a szegény én típusában, hiszen ha testi erőszakkal való fenyegetés által szívják el az energiájukat, a zárkózottsággal nem mennek sokra, szerénykedéssel nem tudják már elérni, hogy energiát kapjanak a szülőtől. A szülő nem törődik azzal, hogy mi játszódik le a gyerek lelkében, mert túl erősen támad ahhoz, hogy észrevegye. Ezáltal a gyerek még passzívabb szerepbe kényszerül, a szegény én helyzetébe illeszkedik, és az agresszor irgalmáért esedezik, hátha sikerül az önvád csapdájába ejtenie, amiért olyan cudarul bánik vele. Ha ez sem működik, akkor a gyereknek tűrnie kell, amíg elég nagy nem lesz ahhoz, hogy kitörjön az erőszak ellen, és az agresszióra agresszióval válaszoljon. Így nagy eséllyel megfélemlítőkké válnak.

4. Megfélemlítők

A legagresszívabb típusú hatalmi drámáról beszélünk, amikor valaki szóval vagy tettleg fenyegetően hat a másikra, aki kénytelen ezáltal rá figyelni, és energiát adni neki, nehogy valami rossz, valami kellemetlen történjen vele.

Az út önmagunk megismeréséig

Általában minden kapcsolatban van egy elnyomó fél, és valamilyen mértékben mindannyian próbálunk elnyomóskodni, amikor azt szeretnénk, hogy a másik azt tegye, amit szeretnénk. 

Elnyomás betegségeket okoz, sokan nincsenek is tudatában, hogy betegségeiket esetleg családtagoknak köszönhetik, vagy valakinek, akivel közvetlen viszonyban vannak, de hát nevezhetjük ezt karmának, megoldandó feladatnak is, mielőtt bárkit is hibáztatnánk.Ne felejtsünk el minden esetben empátiát gyakorolni, és megkérdezni magunktól: vajon én is azt szeretném, az ő helyében, amit én ráerőltetek? Másokban könnyebb felfedezni ezt a működést, önmagunkat azonban hajlamosak vagyunk mentesnek tekinteni az efféle praktikáktól. Meg kell tanulnunk külső szemlélőként is látni magunkat és addig vizsgálódni, amíg fel nem derítjük saját manipulációs módszerünket.

Saját igazi spirituális identitásunk felkutatásához úgy kell végignéznünk egész életünkön, mintha egy hosszú mesét vagy filmet néznénk, aminek magasabb rendű értelme, tanulsága van.

Kezdjük azzal az önmagunk felé irányuló kérdéssel, hogy miért éppen ebbe a családba születtem, ennek mi lehetett a valódi célja? Szüleinknek spirituálisan is leszármazottai vagyunk, nemcsak fizikailag. 

Amikor sikerül felismerni saját hatalmi drámánkat, többé válhatunk, mint egy tudattalanul játszott szerep, megtalálhatjuk életünk magasabb rendű értelmét, többek között azt a spirituális okot is, amely miatt abba a bizonyos családba és környezetbe születtünk és rájöhetünk kik is vagyunk valójában. Igazi önmagunk felderítéséhez fel kell fedeznünk azt az igazságot, amely szüleink igazságainak, meggyőződéseinek szintéziséből jött létre.

Minél többen ismerjük fel saját manipulációs technikánkat és annak mértékét, annál mélyebben értékelhetjük át indítékainkat. Az átértékelés része új világképünk kibontakozásának.

Írta: Dr. Dankó Szilvia - Daisy

James Redfield – A mennyei prófécia nyomán


Ennek a cikknek a tartalma, szerzői jogvédelem alatt áll.

2014. június 8.

Tested a Lélek templomaTe mégis sanyargatod, gyűlölöd, kizsákmányolod, elítéled, megveted, hasonlítgatod, elhanyagolod. Örökké elégedetlen vagy vele, rosszul érzed magad a bőrödben, nem tetszik, amit látsz a tükörben, ilyen-olyan betegségek gyötörnek. Ebben tényleg nincs semmi magasztos…

A régi kultúrák még hittek abban, hogy a test a lélek temploma – egy szentséges tér, ahol a Lélek megnyugszik, otthonra talál. Ahol összekapcsolódik önmagával, a saját legigazabb valójával.

Ha a testünket valóban ilyen szentélyként tudnánk kezelni, nem lenne ennyi ön- és testképzavaros ember, és nem lenne ekkora piaca a plasztikai sebészetnek, szépség-, fogyókúra- és gyógyszeriparnak.


 Fotó: 123RF Olena Bilion

Manapság rossz gazdái vagyunk a testünknek

…nemhogy nem szeretjük és gondozzuk megfelelően, de már rég nem értjük a működését sem, nem tudjuk olvasni a tőle származó jeleket (ezek a betegségtünetek és enyhébb jelzések, például fáradtság, izomgörcsök, kedvetlenség, túlsúly, fájdalmak, szexuális zavarok stb.). Ha valami baj van vele, először is bekapunk egy pirulát, anélkül, hogy kíváncsiak lennénk arra, eredendően mi okozhatta a problémát. Ha még nagyobb baj van vele, elmegyünk az orvoshoz vagy a természetgyógyászhoz, hogy gyógyítson meg. Reméljük, hogy felír valami tényleg hatékony újabb pirulát, és nem ösztönöz arra, hogy mozogjunk és étkezzünk rendesen, kezeljük normálisan a stresszt és töltsünk több időt a családtagjainkkal – merthogy erre ugye nekünk nincs időnk.

Amíg nincs vele súlyos probléma, addig talán el sem gondolkodunk azon, hogy micsoda elképesztő szerkezet az a test, amit nap mint nap természetes módon használunk, anélkül, hogy felfognánk ennek a valódi jelentőségét.

Néhány hete kiscicáink születtek, négy kis gombolyag érkezett meg a földi világba. Minden nap rácsodálkozom, mennyit fejlődnek, hogyan kezdik érzékelni a külvilágot és barátkozni a sok-sok különféle ingerrel. A születésükkor a tenyerem öblében elfértek, olyan picurkák voltak, mégis tökéletesen működnek. Aprócskák, mégis mindenük megvan, ami kell az élethez – ez maga a csoda, a természet intelligenciája, az embertől teljesen független, isteni vagy univerzális tervezés eredménye.

Ugyanilyen csoda persze az emberi test is, egy tökéletesen működő gépezet, bonyolult mechanizmusok millióinak elképesztő összhangja, amibe szinte bele sem gondolunk. Pedig ez a gépezet minden nap felébred és újrastrukturálja önmagát, elvégzi a hasznos anyagok bevitelét és kiválasztását, koordinálja a mozgást, helyváltoztatást, a külvilággal és a másokkal való érintkezés megannyi formáját, szelektálja és regenerálja önmagát egy hihetetlenül bonyolult, összefüggő információs hálózat, az idegrendszer révén.

 Fotó: 123RF Karyna Chekarova


Tudtad például, hogy az emberi test több ezer milliárd sejtből áll (különféle becslések szerint 5- 200 billió), ami minimum ezerszer több, mint a Tejútrendszer összes csillagainak száma? Hogy másodpercenként egymillió sejt hal meg, és kb. ugyanennyi képződik újra (ha a szervezet egyensúlyi állapotban van és egészséges)? Hogy az idegsejtek 360 km/h sebességgel képesek továbbítani az információkat, parancsokat testszerte, például utasítást adni az izmoknak a mozgásra? Hogy a csontjaink háromszor annyi terhelést bírnak el, mint a mesterségesen megalkotott vasbeton? Vagy, hogy az érhálózatunk olyan hosszú, hogy folytatólagosan körbeérné az Egyenlítőt?

Ha egy kicsit is elmélyedünk mindebben, talán hatalmába kerít a csodálat és a hála érzése a fizikai testünk iránt. Már maga az is csoda, hogy hogyan lehetséges ilyen elképesztően intelligens struktúrát megalkotni? Vajon miféle intelligencia képes erre? Arról nem is beszélve, mennyi mindent köszönhetünk a fizikai testünknek azon túl, hogy fenntartja önmagát.

 Fotó: 123RF Bunwit Unseree


A testünk teszi lehetővé, hogy itt tevékenykedjünk, hogy dolgozhassunk a céljainkért, hogy elérhessük azokat, hogy kapcsolódjunk másokhoz, hogy megéljük a földi élet sok más csodáját a természeti szépségektől kezdve az ember alkotta csodákon és élvezeteken át az emberi kapcsolatokig. A fizikai testünk nemcsak egy lenyűgöző szerkezet, de egy különleges eszköz is számunkra. A test mindezek mellett egy kifinomult műszer is, ami szoros összefüggésben áll az érzelmekkel, fizikai tünetekkel reagál az érzelmeinkre. Összeszorul a gyomrunk, ha idegesek vagyunk, bizsergést érzünk szívtájékon, ha meghatódunk, ha elönt a szeretet érzése, szaporábbá válik a szívverésünk, ha pánik vagy szorongás lesz rajtunk úrrá, lelassul a légzés, elernyednek a tagjaink, ha megnyugszunk és eltölt a béke stb. Testünk ily módon a Lélektől származó információkat is szállítja és közli velünk a maga sajátos módján. Egyfajta összekötő kapocs a lelki és érzelmi világunk között, tehát ha a test jelzéseire figyelünk, a lélek szükségleteihez is közelebb jutunk.

Mi mindezek ellenére egészségtelen ételekkel tömjük ezt a csoda-gépezetet, íróasztal mögött kalodában tartjuk, alig visszük friss levegőre, túlhajszoljuk, túl sok ajzószerrel, alkohollal, gyógyszerrel, drogokkal stimuláljuk, majd pihenésképp egy villódzó dobozból származó értelmetlen képsorokat nézetünk vele. Arról nem is beszélve, hogy ráadásul folyamatosan elítéljük, kritizáljuk az éppen aktuális szépségideálhoz mérten. Mindig találunk rajta valamit, aminek nem tetszik a mérete, a formája, az állaga, a színe vagy bármi más. Képtelenek vagyunk látni benne ezt a csodát, ugyanúgy, ahogy a saját egyediségünket sem értékeljük. Az egyen-nőhöz és egyen-férfihoz akarunk hasonlítani, elfelejtkezve, elrejtve, sőt, átplasztikázva saját egyedi vonásainkat. A testünk pedig úgy viselkedik, mint a dacos kisgyerek, aki folyton csak szidást kapott, jó szót és dicséretet sosem: magába fordul, megbetegszik, ellenünk dolgozik, elkezdi szabotálni a fontos dolgokat.

Fotó: 123RF Denis Kadackii

Ha ezt szeretnéd elkerülni, érdemes elkezdeni másképp viszonyulni a testedhez – tisztelni azért a működésért, amit nap mint nap elvégez, ahelyett, hogy a címlap-celebekhez mért (vélt) hiányosságaira fókuszálnál és gondozni a valódi igényei szerint. Sokszor ez utóbbiak feltérképezése sem kis feladat, de ezzel kezdődik az a folyamat, amelynek végpontjaként újra baráti viszonyba kerülhetsz a testeddel.

Forrás: Életszépítők  ( eletszepitok.hu )
2014. június 2.

A csakrák betegségei


Számtalan fizikai és lelki probléma jelzi, ha nem működik megfelelően a csakrád. Ismerd meg a tüneteket!
A hét csakra speciális hely testünkön, ahol különösen érezzük energiáinkat, ahol felvesszük és feldolgozzuk a külvilág impulzusait. A csakrák testünk erőközpontjai, melyek olyan összefüggő rendszert alkotnak, mint a naprendszerünk. 
 
1. A KORONACSAKRA BETEGSÉGEI

A koronacsakra a csakrarendszer legmagasabb minősége, a hetedik síkja, európai szóhasználattal talán a hetedik mennyország elnevezéssel rokonítható.
Az abszolút szabadság tudati állapotát jelképezi, ezen a síkon az ember felszabadult, mivel már nem létezik számára morális értékelés.

Fiziológiai kapcsolódások
 A koronacsakrához tartozó epifízist, azaz tobozmirigyet a lélek székhelyének is tekintették, öregkorra elmeszesedik. A viszonylag ismeretlen mirigy többek között egyfajta belső óraként működik, összefügg a szexualitással, a testi növekedéssel, a vérnyomással, az immunrendszer működésével, szabályozza a hangulatot és a daganatok növekedését.

A tobozmirigy az egyetlen belső elválasztású mirigy, amely egyetlen részből áll és csak egyetlen hormonja ismert.

A többi csakrával ellentétben a koronacsakra problémái ritkán okoznak klasszikus betegségtüneteket. Az itt fellépő zavarok inkább pszichózisban és különféle személyiségváltozásokban nyilvánulnak meg. A legtöbb embernek nyugalmi állapotban van a koronacsakrája. Problémák akkor lépnek fel, ha aktiválják, és nem ennek megfelelően viselkednek. A koronacsakra arra tanít meg, hogy annál könnyebb az életünk, minél több ítélkezést hagyunk el és minél magasabb a tudatunk szintje.

Fenn, a koronacsakrában
A legmagasabban fejlett tudatot szimbolizálja, az univerzális tudat síkja, olyan sík, amelyet csak nagyon kevés ember ér el. A buddhista felfogás szerint mégis minden ember – sok-sok élet után – eléri egyszer ezt a szintet.
Ehhez a szinthez már nem tartoznak képek, mégis vannak kapcsolódó képi ábrázolások, ilyen például a szentek glóriája, ezt a nyitott koronacsakra sugárzásának tekinthetjük.A koronacsakra minden kultúrában azzal a fénnyel függ össze, amely egyszerre rezgés és anyag. Ezt a fénysíkot mindenkinek magának kell elérnie.
A koronacsakra szintjén már nem félünk felelősséget vállalni a saját életünkért, és megbízunk belső hangunkban, intuíciónkban.

Testi problémák

Parkinson-kór: ennél a betegségnél hiányzik a dopamin, egy neuroátviteli anyag, ami pedig a végtagok remegéséhez és megmerevedéséhez vezet. A betegség okát még nem ismerik.
Az ezoterikusok, különösen a teozófusok szerint ezeknél a betegeknél teljesen zárt a koronacsakra, a gyökércsakra viszont teljesen nyitott. Ez magyarázná a betegség funkcióját, vagyis azt, hogy a betegeknek nincsenek belső képei, és teljesen a külvilág segítségére vannak utalva.

Lelki problémák

A koronacsakra pszichológiai témája arról szól, hogy nem szabad feladni a reményt, és álmainkat követnünk kell!

Dementia: elmegyengeség, különösen időskori elbutulás formájában lép fel az agy sorvadása miatt. Ezt jelentős emlékezetvesztés követi, amely a racionális gondolkodás és ítélőképesség lassú, de állandó gyengülésével, regressziójával jár. Az hogy a beteg ismét olyan lesz, mint egy kisgyerek, arra utal, hogy a belső gyermekének kellett volna több teret engednie.

Alzheimer-kór: hasonló a dementiához, ez is a belső gyermek háttérbe szorításáról szól.

Depresszió: arra vezethető vissza, hogy a koronacsakrát aktiválták, de nem tudnak bánni az energiájával. A veszteség okozta depresszió esetében fontos megtartani a koronacsakra képi energiáit (jövőképet).

Epilepszia: ezoterikus és jógakörökben úgy vélik, hogy ha a korona és a köldökcsakra túlságosan nyitva van, epilepsziához vezethet.

A koronacsakra erősítése
– Meditáció.
– Vizualizálj szivárványt vagy bíborszínt.
– Képzeld el a jövőt!
– Keress magadnak szellemi tanítókat!

2. A HOMLOKCSAKRA BETEGSÉGEI

A világ hajnala óta fonódik egybe sötétség és fény, hogy elhozzák nekünk a tudatosság legnagyobb ajándékát a látás képességét. A látáshoz köthető csakránk a homlokcsakra, más néven a harmadik szem, amely a képzelőerőért és a víziókért is felelős. A homlok- és a koronacsakránk létezésünk egyik nagyon fontos momentumát felügyelik. Ők felelősek az intuícióinkért, a megmagyarázhatatlan, de mégis biztonságos vezetőnkért.A homlok- és a koronacsakránk rendkívül fontos a stressz kezelésében, hiszen a stressz a fejben keletkezik. A felesleges aggodalmaink ingerültté tesznek, ám ha rendszeresen foglalkozunk a két legfelső csakránkkal, megőrizhetjük lelkiegyensúlyunkat.

A csakrához a 35-42 életévek tartoznak, ez az életközepi válság tipikus korszaka, amikor hirtelen felvetődik az élet értelmének kérdése. A homlokcsakra hatására ekkor többnyire új értékeket fedezünk fel.

A klasszikus hindu felfogás szerint a homlokcsakra a lélek székhelye, vezérli a koncentrációt, az intuíciót és a meditatív képességeket. A harmadik szem irányítja a nevetést, a homlokcsakra egyik legfontosabb feladata az, hogy tudjunk nevetni magunkon.

Követni intuícióinkat, és nevetve járni utunkon, ezt üzeni ez a csakra!

Homlokcsakra
Elhelyezkedése: a szemöldökök között.
Érzékelése: „a hatodik érzék".
Színe: ibolya, de bíbor is (indigókék).
Mantrája: OM.
Megerősítése: Én vagyok. Felelős vagyok az életemért.
Tanulási feladata: vállalni a felelősséget saját magunkért. Illóolaja: jázmin, muskotályzsálya, pacsuli.

A homlokcsakra minden zavarát a hiányzó belátás és felismerés, valamint a zavaros érzékelés jelzi.

• Fejfájás: Gyakran utal arra, hogy nem akarunk az intuíciónkra hallgatni.
• Látászavarok: A szem problémái arra utalnak, hogy valamit nem akarunk látni vagy belátni.
- Távollátás: erőteljesebben kell foglalkozni a hozzánk közel eső dolgokkal. A távollátó el akar menekülni a jelenből a jövőbe.
- Rövidlátás: Arra utal, céljainkat fontos szem előtt tartani és belső képeket alkotni.
- Kötőhártya-gyulladás: Az ember legszívesebben behunyná a szemét valami előtt.
- Zöld hályog: Gyakran olyanoknál alakul ki, akik belső szenvedések miatt megkeménykedtek, és együttérzésük alig működik.
- Szürke hályog: Olyanoknál alakul ki, akik félnek a jövőtől, és ezért mindent sötéten látnak. Az érintett nem tud megnyílni a fénynek.

• Migrén: Viszonylag gyakori, a beteg szeretne tetszeni, de csak a kívülről jövő hangokat hallgatja meg, ahelyett hogy befelé figyelne.
• Melléküreg-problémák: Ilyenkor a fejet kell megtisztítani, ehhez hozzátartozik az is, hogy sírással tisztítsuk ki érzelmeinket.

A homlokcsakra erősítése:

- Edzd intuíciódat!
- Ne pánikkal reagálj a problémákra! Várj és hallgasd meg a belső hangod!
- Tanulj a hibáidból!
- Viselj indigókék vagy ibolyaszín ruhát és használj ilyen színű ágyneműt!

Kattintson és NYOMTASSON Ön is ÖTÖDÁRON!

3. A TOROKCSAKRA BETEGSÉGEI


A torokcsakra felelős az önfegyelemért és a kommunikációért. Szegycsontunk apró mélyedése elvezet saját belső valóságunkhoz, megmutatja az adás és elfogadás egyensúlyát önmagunkban.
A torokcsakra a beszéd, a kommunikáció és a hallás központja. A külső és belső hangok alapján tudjuk eldönteni, mit várnak tőlünk, és mit várunk el mi a külvilágtól.
A torokcsakra szoros kapcsolatban áll az éhséggel és a szomjúsággal. A vágy, hogy kielégítsük szükségleteinket, azt jelképezi, hogy olyan dolgokkal töltsük fel magunkat, amelyek kitöltik a belső űrt.
Szerveink közül a tüdő, a gége és a hangszálak tartoznak ehhez a csakrához. Ezért abban is szerepe van, hogyan tudunk énekelni, és nyelvileg kifejezni magunkat.

A torokcsakra fő témái:

Az önfegyelem A kommunikáció - A torokcsakra címszavai

A beszéd és a hallgatás polaritása. A kommunikáció. A fülelés. Az önuralom.
A torokcsakra egyik fő gyakorlata a hallgatás. Csak akkor tudunk őszintén kommunikálni, ha önmagunkat is meghallgatjuk. Ehhez azonban csendre van szükségünk. Aki keveset beszél, az erős torokcsakrával rendelkezik. Ha a torokcsakránk túl aktív - ez túl sok fecsegésben nyilvánulhat meg -, nagyon sok energiát veszíthetünk, eltávolodva ezzel saját valóságunktól.

Így erősítsd a torokcsakrádat!

Énekelj, olvass hangosan, mesélj másoknak! Fejezd ki érzéseidet! Vezess naplót! Viselj gyakran világoskék ruhát, vagy aludj ilyen színű ágyneműben!

Tanácsok a túlműködés esetére:
Hallgass és böjtölj! Tanulj meg meghallgatni másokat!
Tanácsok alulműködés esetére:
Játékból színészkedj! Kiabálj terápiás céllal! Írj levelet azoknak, akiknek szeretnél valamit mondani, vagy akikkel nem értesz egyet!

A torokcsakra zavaraira visszavezethető problémák
A torokcsakra betegségei szinte mindig a beszédproblémákban jelentkeznek. A köhögés, a torokfájdalom és a rekedtség mind arra utalnak, hogy kicsit el kellene csendesednünk. A bajok abból is adódhatnak, hogy olyan érzelmeket nyomunk el magunkban, amelyek kiabálásra, sírásra vagy mérgelődésre indítanának. Az elfojtott érzelmek pedig elzárják energiáink szabad áramlását.

A torokcsakra betegségei az önkifejezéssel és gondolataink kifejezésével vannak összefüggésben. A csakra zavarával küszködők nehezen engedik el régi gondolataikat, megakadályozva ezzel az újabbak megszületését. Ennek eredménye a gyakori szabadkozás, mogorvaság és rosszkedvűség. Ha a tettekre és az érzelmekre intellektuális magyarázatokat keresünk, elveszíthetjük rugalmasságunkat.


Testi problémák

Asztma: Az asztmában szenvedőknek gyakran nincs elég terük az önkifejezésre, nem értik meg őket. A rohamokkal hívják fel magukra a figyelmet, így próbálnak kommunikálni környezetükkel.

Bronchitis: Ez a betegség a dohányosoknál gyakori. Sokan azért cigarettáznak, hogy elnyomják a beszédet. Köhögésbe menekülhetnek azok is, akik nem merik véleményüket kinyilvánítani.

Fülproblémák: A fülproblémák arra hívják fel a figyelmet, hogy nem hallgatunk sem belső hangunkra, sem mások véleményére.

Mandulagyulladás, torokfájás: Az elnyomott félelmekkel és a haraggal függ össze. A torokfájás minden típusánál foglalkoznunk kell a köldökcsakrával is.

Megfázás: A köhögés és a megfázás figyelmeztet arra, hogy kiürültünk, túl sokat adtunk magunkból.

Nyakfájdalmak: A kimondatlan, nyomasztó érzések, gondolatok okozzák.

Pajzsmirigyproblémák: Alulműködése a változásokkal szembeni ellenállást jelenti, túlműködése esetén pedig túl sok mindent szeretnénk egyszerre.

Rekedtség: A rekedtség esetén túl sok energiát adtunk le a torokcsakránkon keresztül, és keveset hallgatunk.

Sclerosis multiplex: Ez a betegség is a torokcsakra zavaraira vezethető vissza. A betegek állandóan visszafojtják érzelmeiket, nem tudják a frusztrációt, a haragot kifejezni.

Szájproblémák: A szájüreg és a gyomor bajai az érintettben rekedt agresszióra utalnak. A gyomorból jövő szájszag távolságot teremt, ezért ilyenkor meg kell vizsgálnunk, valóban szükségünk van-e egy kis távolságtartásra.

Tüdőproblémák: Hosszú távon károsítja a torokcsakrát, ha úgy érezzük, nem jutunk elég szabadsághoz. A tüdő így nem kap elég életenergiát.

Gyakorlat a torokcsakra feszültségeinek és elzáródásának feloldására

A gyakorlat időtartama: többször ismételheted, de ne lépd túl a tíz percet.

Mi kell hozzá?
- Szabad hely a padlón, ahová kényelmesen lefekhetsz.
- Egy kellemes, meleg, jól kiszellőztetett helyiség.
- A zavaró külső zajok kikapcsolása.

Feküdj hanyatt. Kulcsold össze a kezedet a tarkód mögött úgy, hogy könyököd a talajon pihenjen. Hunyd le a szemed, lazulj el. Összpontosíts a torokcsakrádra a gyakorlat végéig.
Belégzésre emeld fel a könyöködet, és kezeddel emeld meg a fejed. Álladat a lehető legjobban nyújtsd ki. A vállak mindeközben maradjanak a padlón. Kilégzésre lassan engedd vissza a fejedet a padlóra.

Megjegyzés: Ez a gyakorlat energetizálja a torokcsakrát és javítja a fejtartást. Eleinte enyhe húzást fogsz érezni a gerinced mentén, mert a gyakorlat közben kiegyenesedik a gerincoszlopod. Legalább addig végezd rendszeresen a gyakorlatot, ameddig a húzó érzés meg nem szűnik.4. SZÍVCSAKRA BETEGSÉGEI


Ahol a rákbetegség születik

A megismerés és a tudatosság szintje a szegycsontunk alatt megbúvó szívcsakránk. A hely, ami tudatosságra ösztönöz bennünket, ami hajtóerőt ad ahhoz, hogy megismerjük spirituális énünket.
Bármilyen furcsa, szívcsakránkon keresztül a levegő segítségével lépünk kapcsolatba a külvilággal. A levegő az az egyetemes minőség, amely mindent mindennel összeköt, pontosan olyan, mint a szeretet. Ez a szívcsakra legfőbb alapelve, amely ugyancsak alapja a tibeti buddhizmusnak is. Az igazi megismerés a szeretetből fakad és a szívből származik.

A szívcsakra jellemzői

A szív szanszkrit neve egyszerre jelent elfogadást és adást is. A szívcsakránkkal való foglalatosság azt jelenti, hogy egyensúlyba hozzuk az adás és elfogadás harmóniáját. Fontos pont a szívcsakránál a megbocsátás képessége. A megbocsátás nem más, mint az együtt érző cselekvés.

A szívcsakra címszavai:
• A lent és a fent polarizálása
• A mentális képességek első tudatosodása
• Az adás és elfogadás princípiuma
• Az együttérzés
• A nyitottság és a melegség
• Az életöröm
• A magasabb szintű ismeretek
A zárt szívcsakra megmutatkozik a hajlott testtartásban, ez megrövidíti a gerincet, szűkíti a szívcsakra területét, így az energiák áramlása nem lesz megfelelő.
Olyan gyakran hajlítsuk hátra a gerincet, amilyen gyakran csak lehet. Szokássá kell tenni a gyakorlatot! Olvassunk például hason fekve, könyökölve! Ha a szívcsakránk nyitott, több levegő kerül a mellkasba, ami kedvez olyan érzéseknek, mint a szeretet és az együttérzés.
Ha időben korrigáljuk a testtartást, még visszafordítható a folyamat.

Lelki problémák:

Allergia: A túl aktív immunrendszerre vezethető vissza. Az érintett immunrendszere olyan érzékeny, mint a viselkedése a hétköznapokban. Az illető túl érzékeny a bántásokkal, szeretettelenséggel szemben.

Autoimmun betegségek: Napjainkban egyre gyakoribb kór. A betegségnél a saját test ellen ható antitestek jönnek létre. A beteg önmaga ellen harcol. Emögött mártír viselkedés, a saját szükségletek megtagadása áll.
Immungyengeség: Korunk tipikus betegsége, szimbolikusan azt a vágyat fejezi ki, hogy az illető nem akar különbséget tenni barát és ellenség, ismerős és ismeretlen között.

• AIDS: A legtöbb AIDS-beteg szív- és szexcsakrája kaotikus.
• Rák: A rák gyakran egyszerre érinti a szív- és a köldökcsakrát. A szívcsakra megengedi az egészségtelen sejtburjánzást, a köldökcsakra pedig befelé fordítja a feldolgozatlan agressziót. A betegségben érintett szerv mindig azt szimbolizálja, amit meg kell tisztítani.

Fertőzések: Szinte mindig az immunrendszer gyengeségére utal.

Szívpanaszok: Legtöbbször az az oka, hogy nem hallgatunk a szívünkre, mintha szívtelenül élnénk. Ez gyakran merev nézetekben és feszültségekben nyilvánul meg.

Vérkeringési problémák: A szívünkkel és azzal függnek össze, hogy mennyire vagyunk képesek szeretni. Azzal a kérdéssel állunk szemben, hogy engedjük-e a vérünket szabadon áramolni?

Gyakorlat a szívcsakra megnyitására
A gyakorlat időtartama: öt-tíz perc.

Mi kell hozzá?
– Szabad hely, ahol kényelmesen állhatsz,
– egy barátságos, meleg, kiszellőztetett szoba,
– külső zavaró zajok kikapcsolása.

Állj vállszélességű terpeszben, és hunyd le a szemedet. Lazulj el, figyelmedet irányítsd a szívcsakrádra!
Ha úgy érzed, készen állsz, tenyereidet tedd össze szívmagasságban a hátad mögött.
Maradj koncentrálva ebben a pozícióban néhány percig.
Így erősítsd a szívcsakrádat!
• Szeress! Ne csak másokat, magadat is!
• Mindennap tegyél valami jót másoknak és magadnak is.
• Viselj gyakran zöld ruhát, vagy aludj zöld színű ágyneműben!
• Tanulj meg megbocsátani, ettől megtisztul a szíved!

Tanácsok a túlműködés esetére:

• Nyugodt állapotban kérdőjelezd meg szükségleteidet, vezess naplót!
• Foglalkozz sokat egyedül érzéseiddel, szükségleteiddel.

Tanácsok alulműködés esetére:

• Legyél szerelmes!
• Olvass romantikus könyveket!


5. A KÖLDÖKCSAKRA BETEGSÉGEI

A hasra hízástól a kisebbségi érzésig
Számtalan fizikai és lelki probléma vezethető vissza a köldökcsakra nem megfelelő működésére. Ha szembesülsz panaszaid lelki hátterével, könnyebben kezelheted azokat.
A köldökcsakra az én energiáit fejezi ki, és érzéseinket irányítja. Pszichológiailag e csakra azt a síkot jelenti, ahol az ember tudatába kerül érzéseinek. Ehhez a területhez lassan kell felnőnie. Így az érzelmi kielégülést itt sokszor a fogyasztás, ezen belül is az evés jelenti. A táplálkozás összeköti a gyökér- és a köldökcsakrát. A köldökcsakra szintjén szembesülünk árnyékunkkal, tehát a jó és a rossz, a hatalom és az alávetettség polaritásával. A köldökcsakra energiáinak segítségével vívjuk meg csatáinkat a külvilággal és belső világunkkal is.
Ehhez a csakrához tüzes energiák társulnak. Szenvedélyekről, haragról és az érzések feldolgozásáról van itt szó. A tűz viszont világít is, hogy lássunk, ezért a szem és a látás is ehhez a csakrához tartozik. A tűz a belső erőnket is szimbolizálja, amitől a legtöbben félünk. Sok félelem legfőbb oka a saját erőnktől való félelem. Aki meg akarja valósítani önmagát és elképzeléseit, annak erősítenie kell a köldökcsakráját. Gyenge harmadik csakrával szinte lehetetlen élni mai társadalmunkban.
E csakrához olyan betegségek tartoznak, amelyek aggodalomra, félelmekre, szorongásra és elnyomott agresszióra vezethetők vissza. Ez a csakra gyakran azért zárt, mert az illető fél a saját erejétől. Így elnyomott agressziója önmaga ellen irányul, és hosszú távon fekélyt okoz. Ha valamit nem veszünk észre vagy nem akarjuk meglátni, annak gyakran a köldökcsakrához van köze. A köldökcsakra zártságát gyakran a felületes légzés is mutatja. Ebben az esetben a hasi szervek és különösen az emésztőszervek nem kapnak elegendő életenergiát.
Gyakorlat a köldökcsakrához: tűzlégzés

A gyakorlat időtartama
Maximum öt perc, de két vagy három perccel kezdd el.

Mit kell biztosítani hozzá?
• Szabad helyet a padlón, ahová kényelmesen lefekhetsz.
• Egy kellemes, tiszta, meleg és kiszellőztetett szobát.
• A külső zajok kikapcsolását.

Hogyan végezd?
Feküdj hanyatt, hunyd be a szemed, és lazulj el. Képzeld el, hogy egyre mélyebbre és mélyebbre süppedsz a talajba, és közben egyre nyugodtabb és lazább leszel. Ha úgy érzed, készen állsz, kezdj el folyamatosan lélegezni a köldökcsakrádba. Engedd, hogy felmelegedjen a központja, és érzékeld, hogy a finomenergia áramlik ki belőle, ami szétoszlik egész testedben. Eközben folytasd a hasi légzést folyamatosan, és tartsd figyelemmel köldökcsakrádat. Ha nem okoz gondot a gyakorlat végzése során, képzeld el, hogy a köldökcsakrából kiáramló energiának sárga fénye van.

A köldökcsakra zavaraira visszavezethető fizikai betegségek:

• Cukorbetegség: A pszichológiai vizsgálatok szerint a cukorbetegek nagyon erősen kontrollálják és elnyomják érzéseik kifejezését. A cukorbetegség és más, a csakrához tartozó betegségek megelőzésére ajánlottak a küzdősportok.
• Emésztési problémák: Agresszióra utalnak. Az emésztés során a külvilágot vesszük magunkba, amiből azt tartjuk meg, ami táplál, a többit pedig kiválasztjuk. A köldökcsakra szintjén ugyanígy mennek végbe a testi-lelki folyamatok.
• Epepanaszok: Elnyomott dühre és agresszióra vezethetők vissza, amit le kell építeni. Itt is ajánlatos küzdősportokat űzni.
• Evési problémák: Itt különösen azokról van szó, amelyek elhízáshoz vezetnek. Azt már mindenki megtapasztalta, hogy az evés vigasztal, az édesség pedig szeretetpótlék. Elsősorban meditációval segíthetünk, és tudatosan figyeljünk étkezésünkre.
• Gyomorégés: Ilyenkor feljön valami; valamit meg kell emészteni. Ez azt jelenti, hogy a lelki problémák nem dolgozódtak fel. E betegség tünetei azt mutatják, hogy valami „savanyú” feltör alulról, a tudatalattiból.
• Gyomorfekély: Gyakran nem jutnak kifejezésre az aggodalmak és a félelmek. Ezért nem is emésztődnek meg, ami azt jelenti, hogy nem kerülnek tudatos feldolgozásra, feloldásra. A gyomorfekély másik oka a befogadóképesség túlbecsülése.
• Hízás hasra: A nagy pocak azt szimbolizálja, hogy az illető védeni szeretné köldökcsakráját. A csakra bezáródik, ha egy záróréteggel – zsírpárnával – veszik körbe. A zsírréteget legtöbbször a meg nem emésztett érzések hozzák létre. Az érintett bánatában eszik és iszik túl sokat.
• Májbetegségek: A rosszkedvvel függenek össze. Elsősorban az elnyomott dühre kell gondolni, ez okozza a rosszkedvet. Minden fel nem oldott negatív érzés a májat mérgezi.
• Rekeszizom-problémák: A köldökcsakra tipikus problémájának tekinthetők, és a túlzott aggodalomra vezethetők vissza.
• Szemproblémák: A szem problémái legtöbbször azzal függnek össze, hogy valamit nem szeretnénk meglátni.

Hogyan harmonizáld köldökcsakrádat?

• Szembesülj saját árnyoldalaiddal.
• Tudatosan dolgozd fel álmaidat.
• Fejezd ki agressziódat játékosan, például küzdősportok által.
• Hordj meleg, sárga tónusú alsóneműt, és használj hasonló színű ágyneműt.
• Meditálj égő gyertyára.
• Szemlélj meditatívan nyílt tüzet.

A köldökcsakra zavaraira visszavezethető lelki betegségek:

• Harag: Ha a harag tudattalanul fejeződik ki, és uralja az érintett személyt, akkor ez egyértelműen a köldökcsakra zavarára utal. Ezzel ellentétes az ún. „szent harag”, amit az illető tudatosan fejez ki, ez pedig tisztítja a köldökcsakrát.
• Hatalmi visszaélések: A gyenge köldökcsakrára vezethető vissza. Csak a harmonikusan működő köldökcsakra segít abban, hogy a hatalmat szociális felelősséggel összekötve gyakoroljuk.
• Hisztéria: Ebben az esetben a köldökcsakra félrecsúszott energiái nyilvánulnak meg.
• Kisebbségi érzés: Ha gyakran lép fel, akkor meggyengült a köldökcsakránk. A küzdősportok hosszú távon feloldják a kisebbségi érzést. Ha mégsem, akkor mindenképpen ajánlatos pszichoterapeutához fordulni.
• Szégyenlősség: Arra utal, hogy a köldökcsakrában kevés energia van.


6. A SZEXCSAKRA BETEGSÉGEI

A hízástól a féltékenységig
Az odaadás, a nő misztériumának megtestesítője a szexcsakra vagy szakrálcsakra. Zavaraira számtalan betegséggel reagálhat a szervezetünk, például hízással vagy impotenciával.

Az örök vágy női princípiumát és misztériumhelyét testesíti meg. A csakra fő témája a férfi- és női polaritás, amely egy harmadik témán – a kapcsolaton, szerelmen belül – oldódik fel, összekapcsolva a két pólust. A szexcsakra a gyökércsakrával együtt felelős az emberi szexualitás örömeiért és szenvedéseiért. Fontos tudnunk, hogy a férfi- és női szexualitás alapvetően más módon fejeződik ki. A nőknél például gyakran szorosan összetartozik a szerelem és a szexualitás, a férfiaknál viszont a kettő sokszor külön működik. Úgy tűnik, a nőknél szorosabb a kapcsolat a szív- és a szexcsakra között, míg a férfiaknál inkább a szex- és a köldökcsakra kapcsolódik össze.
Nagymértékben a szexcsakra energiáitól függ, hogy valaki fél-e megnyílni a másik nemnek.

A szexcsakra jellemzői:

Elhelyezkedése: a nemi szerveknél
Eleme: a víz
Hozzá tartozó testrészek: nyelv, nemi szervek, izmok
Színe: a narancs mint a színkör meleg pólusa
Megerősítései: Közeledem másokhoz. Kinyilvánítom szükségleteimet.
Tanulási feladata: odaadás, belebocsátkozás valamibe
Kövei: borostyán és karneol
Illóolajai: kardamom, szantálfa, ilang-ilang
A szexcsakra tipikus témái: a féltékenység, az ingázás a szabadság és a kötöttség között, a szenvedély kezelése.

A szexcsakra szabályozza testünk folyadékháztartását, amely a menstruációhoz hasonlóan a hold befolyásolása alatt áll. A termékenység, a női és férfiidentitás bölcsője. Ennél a csakránál is fel kell oldani a régi félelmeket, amelyek a szexualitással kapcsolatosak. Ehhez a csakrához tartoznak a párkapcsolati problémák: a közelség és távolság, az odaadás és a dominancia.
A puritán társadalmakban a szexcsakra energiái gyakran elzáródnak. Az ilyen személy szürke, bátortalan és gátlásos.

Az elutasítástól való félelem gátolja e csakra működését, ami görcsös testtartáshoz vezet. Ezen úgy segíthetünk, hogy járás közben tudatosan előrenyomjuk a medencéket, ezzel erősítve a csakrát.

A szexcsakra zavaraira visszavezethető fizikai betegségek:

• Bélgörcsök: Felfúvódáshoz és székrekedéshez vezethetnek. Gyakran egy nem kívánt függőség következményei. Egy kapcsolaton belül az elnyomott neheztelés gyakran okoz bélgörcsöket. A bélgörcs testi szinten fejezi ki a kapcsolat görcsét.
• Felfúvódás: Gyakran utal arra, hogy az érintett érzelmileg erjed, forrong. Sokszor egy ki nem mondott konfliktusról van szó a kapcsolaton belül. A felfúvódás bűzzel jár, ami megteremti a távolságot két ember között. Ha tisztázod kapcsolatodat és félelem nélkül fejezed ki szükségleteidet, sok esetben megszűnik a felfúvódás.
• Gombás fertőzések: Ha leginkább a nemi szerveken jelennek meg, akkor a szexcsakra működésének enyhe zavarát jelzik, de részben a gyökércsakráét is.
• Hajproblémák: A haj a szexualítás archetipikus szimbóluma, a vonzerőt szimbolizálja. Az idő előtti kopaszodás a szexcsakra zárlatára vezethető vissza.
• Hereproblémák: Majdnem mindig a férfi szexualitástól való félelmére utal.
• Hízás: Az altesten felgyülemlő zsírpárnák védőpáncélt képeznek, ami a szexualitás elleni, többnyire tudattalan védekezést jelenti.
• Hólyaggyulladás: A legfőbb oka az, hogy az illető nem tud elengedni, ami a szex- és a gyökércsakra gyakori problémája.
• Impotencia: Gyakran az érzelmek túl erős ellenőrzésére vagy a szexualitás túlhangsúlyozására utal.
• Méhmióma: A méh izomzatának egy része túlzottan megvastagodik, és kerek domborulatot hoz létre. Ez a mióma jelentheti azt is, hogy a belső gyermeket kell táplálni. A szexualitásnak csak akkor lehet örülni, és energiáit alkotóan átalakítani, ha a belső gyermek már nem él.
• Méhproblémák: Szinte minden nő elégedetlen a mellével, hiszen vagy kicsinek, vagy túl nagynak tartja. Ez a feszültség gyakran a mell megbetegedéséhez vezet. A mell betegségénél sokszor a nőiesség elutasításáról van szó.
• Menstruációs problémák: Mindig a női energiák zárlatával függnek össze a szexcsakrában.

A fájdalmas és elhúzódó menstruáció a szexcsakra alacsony energiaszintjére utal. A szokatlanul erős menstruáció és a köztes vérzés pedig a csakra nagyobb aktivitását jelzi.

A ciklus második szakaszában fellépő menstruáció előtti tünetegyüttes, ami magában foglalja a mell feszülését, a felfúvódást és az indokolatlan sírást, elnyomott női szükségletekre utal.
• Petefészek-fájdalmak: A női energiák visszatartására s ezzel gyakran a szexcsakra zárlatára utalnak.
• Prosztatapanaszok: Mindig az alkotó férfierők elnyomására utal, ami azt jelenti, hogy a szexcsakrában részleges vagy teljes zárlat van.
• Szexuális zavarok: Alapvetően a szexcsakra energiáinak diszharmóniájára vezethetők vissza.
• Vaginizmus: Gyakran annak a jele, hogy az érintett bűnösnek érzi magát szexuális vágyai miatt. Ez a tünet gyakran lép fel azoknál a nőknél, akiket gyermekkorukban megerőszakoltak.

Gyakorlat a szexcsakra energetizálásához:

Medenceemelés:
A gyakorlat időtartama: általában öt-tíz perc, de bármeddig lehet végezni. A gyakorlatot kortól, edzettségtől függetlenül bárki elvégezheti.

Mi kell hozzá?
• szabad hely a padlón, ahova kényelmesen lefekhetsz;
• egy kellemes, tiszta, meleg, kiszellőztetett szoba;
• külső zajok kikapcsolása.

Feküdj hanyatt lazán, hunyd le a szemedet, és húzd fel a térdedet annyira, hogy a lábfejed kényelmesen a földön maradjon. Emeld meg lassan a medencédet, majd engedd le. A gerinced közben maradjon a talajon. Lassan és élvezettel végezd a gyakorlatot – hiszen a jóga nem csak aszkézis!
A gyakorlat alatt összpontosíts a szexcsakrádra! Képzeld el, hogy a nemi szerveiden keresztül lélegzel ki és be. Tudatosan lazítsd el a szexcsakrádat!

Megjegyzés:
• Ezt a gyakorlatot áldott állapotban lévők is elvégezhetik.
• Kellemes légkört teremthetsz a gyakorlat végzéséhez, ha a csakrához illő illóolajat párologtatsz illóolajlámpában.

A szexcsakra zavaraira visszavezethető lelki problémák:

• Étvágytalanság: Mindig arra utal, hogy túl kevés energiát használ fel a szervezet.
• Étkezési zavarok: Legtöbbször a saját nem elutasítására vezethetők vissza.
• Kapcsolati problémák: Korunkban a szexcsakra legfőbb problémája. Olyan emberek vonzanak bennünket, akikben van valami, ami belőlünk hiányzik, és tudattalanul arra vágyunk, hogy a belőlünk hiányzó energiákat társunk élje meg helyettünk. De egyetlen csakra energiáját sem élheti meg más helyettünk, mindenkinek a saját csakráit kell feloldania, harmonizálnia.
• Kreativitási problémák: Ha elakad bennünk a kreativitás áramlása, ha nincsenek jó ötleteink, nem tudjuk jól megoldani gondjainkat, akkor legtöbbször a szex- és a torokcsakra is gátolt.
• Orgazmusproblémák: Mindig a szexcsakra gátolt működésével függ össze.

Így harmonizálhatod a szexcsakrádat:

• Kapcsolati problémáidat nyíltan beszéld meg társaddal, lehetőség szerint közösen oldjátok meg!
• Egyértelműen jelöld ki határaidat, és szükségleteiddel kapcsolatban tisztázd szabadságodat és kötöttségeidet!
• Viselj narancsszínű fehérneműt!


7. A GYÖKÉRCSAKRA BETEGSÉGEI

A gyökércsakra meghatározza azt az energiát, ami az élethez rendelkezésedre áll. Felelős a fizikai erőnlétedért, vitalitásodért, és ez a csakra vezérel minden tisztulási folyamatot. E csakrához tartozik a munka is. Talán soha nem kapott ennyi ember állami támogatást, mint manapság, ami arra utal, hogy kultúránknak egészségtelen kapcsolata van a gyökércsakrával.
Az egyik oldalon a munka egyre többet követel, ami az energia többségét a gyökércsakrában köti meg. Másrészről pedig egyre kevesebb embernek van munkája, ami hosszú távon a gyökércsakra bezárulásához, majd ennek következményeként krónikus kimerültséghez és energiahiányhoz vezet.

A gyökércsakra betegségei
Az első csakra betegségei az életenergia felelőtlen kezelésével függenek össze. Vagy állandóan túl sok energiát adsz le, vagy nem használod fel meglévő energiáidat. Mindkét eljárás fizikai és lelki problémákhoz vezet. A jól működő gyökércsakra esetében megfelelően váltakozik az aktivitás és a nyugalom. A megfeszítés fázisa után az ellazulás fázisának kell következnie, amikor az életenergia akadálytalanul áramlik az egész szervezetben.

Az első csakrával összefüggő minden fizikai megbetegedés fő oka a belső és külső stressz. A munkában az idő optimális beosztásával teheted egészségesebbé a gyökércsakrádat. Ha nem tudod magad kipihenni, akkor az állandó adrenalinkiválasztás izomgyengeséget, kimerültséget, szívbetegséget, gyomorfekélyt és emésztési problémákat okoz. Lelki síkon pedig növeled a félelmeidet, alvászavarok léphetnek fel, kialakulhat súlyosabb depresszió is.

A gyökércsakránk megfelelő működéséhez helyes arányban kell váltakoznia az aktivitásnak és a nyugalomnak. A megfeszítés fázisa után az ellazulás fázisának kell következnie, amikor az életenergia akadálytalanul áramlik az egész szervezetben. E csakra betegségei az életenergia felelőtlen kezelésével függnek össze. Vagy nagyon sok energiát adunk le, vagy lusták vagyunk használni energiáinkat. Mindkét dolog fizikai és lelki problémákhoz vezet. Az olyan ellazulási technika, mint az autogén tréning, segít felépíteni az energiát, és nagy figyelmet kell szentelni az egészséges alvásnak és a táplálkozásnak is.

Ha ritkán aktiváljuk ezt a csakrát, akkor állandóan energiahiánnyal küszködünk. Ebben az esetben rendszeresen kell testi gyakorlatokat végezni, sportolni, vagy legalább egyszer naponta olyan testmozgást gyakorolni, amikor felgyorsul a légzésünk és alaposan megizzadunk. Ezzel ösztönözni tudjuk a csakra energiáját és megnyílik ez az energiaközpont is. A gyökércsakrához tartozik a vese is. Jobban meg tudjuk érteni ennek a csakrának a működését, ha elképzeljük a mellékveséket, amelyek hormonjai az ember aktivitására reagálnak. Az emberi testet a mellékvesék stabilizálják a stressz helyzetben, mindez az adrenalin, noradrenalin, kortizol révén történik, melyeket a mellékvesék váltasztanak ki. Stressz esetén a mellékvesekéreg nagyobb mennyiségű adrenalint választ ki, ennek hatására több vér és energia jut az izmokba, a szívbe, tüdőbe és agyba. Ha nem tudunk pihenni, akkor az állandó adrenalin kiválasztás izomgyengeséget, kimerültséget, szívbetegséget, gyomorfekélyt és emésztési problémát okoz.

A kimerült szervezetet a kortizol nevű mellékvesekéreg-hormon energiával látja el. A kimerültség miatt kortizol ürül a vérbe, ez pedig izomgyengeséget, magas vérnyomást, cukorbetegséget és immunmegbetegedést okoz. De okozhat hideg kezet és lábat, alacsony vérnyomást, csökkent aktivitást, különösen reggel. Ezek a tünetek a kortizolkiválasztás zavarára utalnak, ez pedig depresszióhoz és mániás reakciókhoz vezet. A túl aktív mellékvese, melynek zavarát tartós megterhelés okozza, vészjeleket küld hasmenés, hirtelen izomgörcsök, felgyorsult légzés, heves szívdobogás formájában. A kortizol szabályozza többek között a víz és ásványianyag-háztartást, továbbá a test zsír- és szénhidrát-anyagcseréjét is.

Fizikai megbetegedések:

• Aranyér: Ennél a panasznál a véredények nem lazulnak el székeléskor, vagyis ilyenkor nem szánsz elég időt székelésre, mivel állandó rohanásban élsz. A székelés szimbolikusan az életet jelzi: nyugalomra és ellazulásra van szükséged.
• Bélgyulladás: A bélgyulladás fő tünetei a hasmenés és a sipolyképződés. E betegség okai a tartós stressz és az elnyomott düh. Azokat az embereket érinti, akik drámaian reagálnak minden eseményre, és félnek a kudarctól.
• Fogínygyulladás: Gyakran az önbizalom hiánya okozza, amely a gyökércsakra jellemzője. Fogínygyulladást okozhat a C-vitamin hiánya is.
• Hasmenés: Mindig a félelem vagy bizonytalanság tünete. Szimbolikusan a gyökércsakra egyik fontos témájára utal: arra, hogy az illető nem képes elengedni.
• Hátproblémák: Egyenesség- és tartásproblémákra utalnak, arra, hogy mennyire biztosan viselkedsz és jársz az életben. A bűntudat is okozhat hátfájdalmakat, hiszen tonnányi bűnt hordhat a hátán az érintett.
• Reuma: A mozgékonyság hiányából fakadó megmerevedésre utal. Ilyenkor a test drasztikusan fejezi ki magát, és nagy fájdalmakkal járhat a betegség.
• Székrekedés: Állandó stresszre utal. Nem engeded, hogy csökkenjen benned a nyomás, így sok terhet kell magaddal cipelned. Az elengedéstől való félelem váltja ki.
• Veseproblémák: Párkapcsolati problémákra utal.
• Magas vérnyomás: Nem tudsz ellazulni, ezért szíved és véredényeid sem pihennek eleget. A szó valódi értelmében állandó nyomás alatt állsz.
• Alacsony vérnyomás: Nem saját szükségleteid szerint élsz, hanem szüleid vagy a társadalom elvárásai szerint. Nem állsz ellen a feléd irányuló elvárásoknak.

Lelki megbetegedések:

• Depresszió: A valódi depressziót - ellentétben a depresszív hangulattal - terápiásan kell kezelni. Ez a betegség a gyökércsakra energetikai zárlatára vezethető vissza. Az időskori depressziót a testi leépülés megtapasztalása okozza. Az érintett nem ismeri fel, hogy e kor tanulási feladata az, hogy a szellem felé forduljon, és ezért a régi időket sírja vissza.
• Alvászavarok: Gyakran a stressz tünetei, és annak jele, hogy nem tudsz átkapcsolni az aktív fázisról a passzívra.
• Fogbetegségek: A fogak állapota a vitalitás kifejezője. Ha fogproblémáid vannak, akkor energiahiányban szenvedsz, és elnyomod agressziódat, nem engeded problémáidat a felszínre jutni.

Általános tanácsok a gyökércsakra megerősítéséhez:

• Fogadd el hibáidat. Aki cselekszik, az hibázik is. Az állandó önellenőrzés és a tökéletességre való törekvés csak beteggé tesz.
• Szüntesd meg a versengő magatartást.
• Szaunázz rendszeresen.
• Rendszeresen kocogj, kertészkedj, tartózkodj minél többet a természetben.
• Hordj vörös vagy földszínű ruhákat.
Forrás:  cupp.hu